Kontor i Åre/Östersund och Stockholm

AFFÄRSIDÉ

- Jag tar uppdrag som "är för små för att läggas ut på konsult men är för stora för att hinna med själv".

- Detta gör jag i nära samarbete med uppdragsgivaren med redovisning timme för timme.

- Jag sitter hos uppdragsgivaren eller arbetar på distans.MIN BAKGRUND

- Jag har 20 års erfarenhet från kommunal verksamhet som avdelningschef (Gata/Park/VA/Renhållning), tjänsteman och politiker.

- Master inom landskapsarkitektur och magister inom offentlig administration.

Matz Hasselbom

Ägare Grundare

Tjänstekategorier

Beslutsunderlag

Jag hjälper er att ta fram beslutsunderlag i form av utredningar/rapporter utifrån rådata samt inventeringar. Min affärsidé är att jobba i nära samarbete med er, med redovisning timme för timme där ni som beställare känner er trygga.

Administration

Jag bistår er med all form av administration. Det kan vara revidering av kartdatabaser i GIS, sammanställningar i Excel, korrekturläsning eller att ta ett samlat grepp kring delegationsordningar, ärendehanteringssystem, ritningshanteringssystem med mera.  Jag kan även hjälpa er med att ta fram grafiska presentationer i PowerPoint och InDesign samt fotomontage.

Interimschef

Jag har flerårig erfarenhet som verksamhetschef. Vid behov går jag in som interimschef under en period till dess ny chef är på plats.

Tjänster

Tjänster

Organisationsutredning

Jag har en bred erfarenhet från olika typer av organisationer med olika upplägg och strategier. De organisationsutredningar som jag levererar är akademiskt utformade med källhänvisningar till litteratur samt forskning. Stort fokus ägnas omvärldsbevakning där jag gör jämförelser mellan er organisation och andra jämförbara organisationer med avseende på bemanning, kompetens med mera.

Omvärldsbevakning

I vardagen är det lätt att tappa kontakten med hur andra likvärdiga organisationer jobbar. Jag hjälper er att samla in och sammanställa information och statistik från andra jämförbara organisationer. Det kan gälla bemanning, organisationsstruktur, styrsystem med mera. Materialet kan sedan fungera som en idébank och användas i er organisation. Om ni eftersöker sammanfattning av den senaste teknikutvecklingen inom ett specifikt område ordnar jag det.

Utredning

Utredningar kan ibland upplevas som ”för omfattande för att hinna med själv men för små för att lägga ut på konsult”. Det kan gälla utredningar inför projekt såsom dikningsföretag och miljökonsekvensbeskrivningar eller trafikutredningar baserade på statistik från trafikmätningar. Jag hjälper er även med att ta fram nödvändiga rådata genom inventeringar och arkivsökning.

Projektplanering

Jag hjälper er med förstudier och förplanering inför projektstart samt framtagning av förfrågningsunderlag. Jag kan även bistå vid upphandlingen av projekten.

Driftuppföljning

Beställarens uppföljning av driftentreprenader prioriteras ofta bort på grund av tidsbrist. Jag kan vara med från avtalsstart och därefter följa upp driftentreprenaderna på ett sätt så att entreprenören upplever att “beställaren är med i matchen”. Det säkerställer en jämn kvalitet på utförandet.

Kalkylering

Jag hjälper er med resursdimensionering. Utmaningen är att hitta en rätt mix mellan egna anläggningstillgångar och personal respektive inhyrda tjänster.

Manualer

Jag hjälper er att ta fram lättöverskådliga manualer och beskrivningar som motsvarar era behov. Det kan gälla teknisk handbok, rutinbeskrivningar, schemaläggning eller liknande.

Fortsätt

Omdömen från kunder

“Jag har fått hjälp i mitt företag av en hängiven konsult som strukturerat upp min försäljningsstatistik”

Marie Fries marie@thermobar.se

BOKA TID FÖR ETT PERSONLIGT MÖTE

Hasselbom, Miljö & Landskap
Fugelsta 190
834 98 Brunflo


Tel 0702-53 53 35
E-post matz@hasselbom.se